THỜI GIAN SỐNG CỦA COVID-19 VIRUS TRÊN CÁC BỀ MẶT, KHÔNG KHÍ

*********************

COVID-19 (China, Wuhan coronavirus), cũng giống như các loại chủng coronavirus trước đó, sự lây nhiễm từ người sang người thông qua dịch tiết hô hấp (nước mũi, nước mắt, nước bọt, …). Chúng ta tiếp xúc với dịch tiết có chứa virus sống, chúng ta sẽ bị nhiễm virus.

1. Ở nồng độ virus cao, SARS (một dạng coronavirus, cùng họ hàng nhà COVID-19) có thể sống được đến 9 ngày ở nhiệt độ phòng trên bề mặt plastic;

2. Ở nồng độ virus thấp hơn, ở nhiệt độ phòng (~27 độ) thì chúng chỉ có thể sống khoảng 4-5 ngày trên bề mặt plastic, thủy tinh, giấy, gỗ, sứ, v.v…

3. Nhiệt độ càng thấp chúng càng có khả năng tồn tại lâu hơn, như trên bề mặt kim loại thép (Steel), virus MERS (một dạng coronavirus, cùng họ hàng nhà COVID-19) có thể tồn tại đến 28 ngày ở nhiệt độ 4 độ C;

4. Ở nhiệt độ 30 độ C chúng chỉ có thể sống khoảng 8-24 giờ. (ha ha, nhà mình học theo Mita phơi nắng khi có nắng là ngon cơm rồi ka ka)

************************

Tại Trung Quốc, báo cáo bằng tiếng Trung được sự hỗ trợ dịch thuật của GS Michael Chan (Nhà khoa học ung thư) như sau:

1. COVID-19 chết ở nhiệt độ cao, dễ bị diệt ở nhiệt độ 26/27 độ C.

2. Khi một người mang COVID-19 hắt xì thì giọt dịch của người bay xa đến 6m với vận tốc 50m/s và giọt dịch này chạm đất. Sau khi giọt dịch chạm đất thì COVID-19 không còn tồn tại trong không gian.

3. Nếu giọt dịch hô hấp chứa COVID-19 rơi trên bề mặt kim loại, thì virus này có thể sống ít nhất khoảng 12 giờ.

4. Nếu quần áo, khẩu trang vải, đồ dùng vải có dính giọt dịch hô hấp chứa COVID-19 thì virus này tồn tại khoảng 6-12 giờ. Xà phòng giặt thông thường diệt được loại virus này.

5. Nếu giọt dịch hô hấp chứa COVID-19 dính trên da tay, chúng có thể sống được 5-10 phút ở nhiệt độ thường.

Các bạn đọc để biết và tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và chung tay cùng cộng đồng nha. Bạn có thắc mắc gì chưa rõ hay chưa biết hành động thế nào cứ đặt câu hỏi tự do bên dưới comment.

2020.03.05

Mita Tran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here