ĐĂNG KÝ NHẬN SÁCH TỪ DỰ ÁN CHUNG TAY TẶNG SÁCH CHO NGƯỜI BỆNH

(15/6/2022) Hiện tại Dự án chung tay tặng sách đã có đến 315 cuốn cần tặng, số sách đã tặng 175 cuốn. Các bạn đăng ký nhận ở link:

Để lại bình luận

Vui lòng nhập đúng email, nếu không có email, hãy nhập số điện thoại. Thông tin này sẽ không hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ phản hồi bình luận bạn sớm nhất có thể.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Dung lượng tối đa có thể tải lên là : 10 MB.
Những loại tệp có thể tải lên: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other.
Những liên kết với Youtube, FB,... sẽ được nhúng vào thẻ tags.