EM BƠ ĐÃ NẢY MẦM • NUÔI HY VỌNG CÓ DỄ KHÔNG?

•••

Ngày 17.2.2020, bạn Mita đưa ra một quyết định khó khăn • không hẳn là một quyết định ngớ ngẩn nhưng không phải là một quyết định dễ dàng. Ngay lúc đó Mita nhìn thấy hạt bơ trên bàn và nảy một ý định • chuyển đối tượng nuôi hy vọng vào hạt bơ ấy.

Mita chưa từng đọc, chưa từng biết, chưa từng hỏi, chưa từng nghe về cách gieo hạt bơ. Đầu tiên, hạt bơ được đặt vào cốc nước, ngày ngày ngắm em ấy đầy yêu thương đong đầy, em ấy cũng hoạt động rất mãnh liệt bên trong để lò lò ra những sợi rễ mỏng manh và dài dài ra nhanh chóng mỗi ngày. Bộ rễ bắt đầu có nhiều lông hút mỏng manh, sợi rễ chính đổi màu nâu vào ngày thứ 7.

Ngày thứ 8, Mita đưa một quyết định mới, chuyển em bơ vào đất. Đất được chọn chỉ là đất bình thường không phải một loại gì đặc biệt, dụng cụ đặt em bơ là cái lưới lọc đã bể. Em bơ được đặt trong đất đủ ẩm, đủ nắng, đủ sáng và đủ gió. Ngày ngày Mita ngắm mãi ngắm mãi em ấy vẫn cứ im lìm không nhúc nhích. Ý Mita nói là em ấy không thể hiện một chút biến chuyển nào ra bên ngoài cái hạt trơ trọi trọc lóc kia ngoài một dấu hiệu là vẫn còn tươi nên vẫn còn sự sống. Mita vẫn tiếp tục ngắm trông chờ đợi và tiếp thêm nước mỗi ngày. Đấy là chuyển biến bên ngoài, nhưng Mita biết em bơ đã làm việc miệt mài mãnh liệt bên trong, hàng ngàn chuyển hoá, hàng ngàn phản ứng hoá học hoá sinh thay đổi bên trong em bơ. Có lẽ, em bơ cũng không biết rõ.

Ngày thứ 32, em bơ nứt làm đôi. Ôi, một chuyển biến đủ lớn bên trong và làm thay đổi hình hài em bơ thành dạng khác, một dạng sự sống lớn hơn trước đó.

Ngày thứ 33, em bơ lò lò ra ngọn lá mỏng manh (hình bên dưới). Thật tuyệt vời !!!!

Là em bơ, em bơ được Mita chọn là một đối tượng mù (không biết), cho em bơ đủ điều kiện cần bằng hiểu biết về sự sống và còn lại là sự chờ đợi (điều kiện đủ). Hiện nay em bơ vẫn được theo dõi và chờ đợi.

Hôm nay cũng 33 ngày rồi, ngày mà Mita đặt quyết định cho em tựa vào. Em cũng chiến đấu khốc liệt với nỗi đau. Chiến đấu khốc liệt với sự không đồng thuận của gia đình. Có đôi lần em muốn bỏ cuộc, nhưng rồi em lại cố bước tiếp. Mỗi ngày trôi qua với em bây giờ cũng giống như em bơ Mita đặt hy vọng vào.

Mita không bắt em bơ phải kiên cường khi em ấy không muốn, và em cũng vậy, Mita không bắt em phải nỗ lực vì em không muốn nỗ lực. Mita chỉ muốn em làm những gì em muốn làm nhất nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, nếu ngay lúc này là giây phút cuối cùng còn thở. Hãy nói ra những điều muốn nói, hãy ăn những thứ muốn ăn, hãy uống những món muốn uống, hãy cho đi nếu còn thứ gì đó để cho đi, hãy vận động nếu còn có thể vận động và hãy làm gì đó nếu còn có thể làm BỞI VÌ SAU GIÂY PHÚT NÀY MỌI THỨ SẼ CHẤM HẾT. Hãy để dấu chấm hết trọn vẹn và hạnh phúc !!!

Mita

2020.3.21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here