HẸN HÒ CÙNG MITA LẦN 5 – MA THIÊN LÃNH – TÂY NINH

Chuyến đi, gặp gỡ, đồng hành cùng các bạn yêu mến Mita khắp mọi miền Tổ Quốc lần thứ 5 được diễn ra tại Tỉnh Tây Ninh. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng ngoại dãy núi Ma Thiên Lãnh, hồ Đá, hang Ông trong ngày 24/4/2022.

Để chuyến đi thành công tốt đẹp, các bạn nên có mặt ở Tây Ninh vào ngày 23/4/2022. Các bạn có thể ở tại trung tâm thành phố Tây Ninh và sáng ra chúng ta đi đến chân núi Ma Thiên Lãnh và cùng mọi người đồng hành. Để hỗ trợ mọi người tốt hơn, các bạn có thể liên hệ Zalo Team (vui lòng để lại tin nhắn, đừng gọi điện ạ): 0931 30 4568.

Địa bàn Ma Thiên Lãnh có nhiều phức tạp, gập ghềnh nên Team sẽ thuê một người dân địa phương dẫn đoàn.

Hãy chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi, tập luyện thể chất, tinh thần, chuẩn bị đủ nước uống, thức ăn dọc đường, máy ảnh, ô dù, áo mưa, xua đuổi côn trùng, chống nắng, …

Đăng ký lại link:

Chúc các bạn an vui!

Mita Team

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here