HIỂU ĐÚNG VỀ NHÃN MÁC THỰC PHẨM HỮU CƠ

Video hôm nay là video nói về bao bì nhãn mác thực phẩm mang tên THỰC PHẨM HỮU CƠ Hay ORGANIC

Bạn đang theo dõi video này có nghĩa là BẠN THẬT SỰ MAY MẮN đấy, vì bạn đã quan tâm đến sức khỏe của bạn. Bạn biết không,

  1. Những thực phẩm được đóng dấu CHẾ BIẾN/ THU HOẠCH TỪ THÀNH PHẦN HỮU CƠ (MADE WITH ORGANIC INGREDIENT) có nghĩa là sản phẩm này chứa 70% nguyên liệu hữu cơ trở lên và 30% còn lại là nguyên liệu khác có chứa thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, diệt nấm, giống biến đổi gene.
  2. Những thực phẩm đóng dấu HỮU CƠ (ORGANIC) có nghĩa là sản phẩm này chứa trên 95% nguyên liệu hữu cơ và 5% nguyên liệu khác có chứa thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, giống biến đổi gene.
  3. Những thực phẩm đóng dấu 100% HỮU CƠ (100% ORGANIC) thì thực sự là organic.

ĐIều đó có nghĩa là những thực phẩm có chữ HỮU CƠ (ORGANIC) vẫn tốt hơn là những thực phẩm không có chữ đó nhé bạn.

Để chọn lựa thực phẩm an toàn cho sức khỏe của bạn, hãy đọc kỹ nhãn mác bao bì để đưa ra lựa chọn thông minh nhất.

Nếu mua rau củ quả trứng thịt cá không có nhãn mác nên xem xét các sản phẩm từ các hộ nông dân địa phương, trồng trên đất tương đối sạch hơn, ít hóa học, ít thuốc trừ sâu hơn.

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và luôn chọn được nơi cung cấp thực phẩm an toàn cho sức khỏe của cả nhà nhé!

Hẹn gặp lại!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here