NÚI CAO MÂY PHỦ – Cuộc đời Bác Trương Vĩnh Ký

Mita được nghệ nhân Phạm Văn Hạng tặng cho cuốn sách Cuộc đời Bác Trương Vĩnh Ký từ dịp trước vào Đà Lạt viếng thăm Bác Hạng. Cuốn sách được cô Trần Thị Nim viết về câu chuyện Bác Trương Vĩnh Ký từ khi sinh ra đến khi mất. Cuộc đời Bác Ký, mất cha từ nhỏ, sống trong nhà dòng, học rất giỏi, thông thạo nhiều ngôn ngữ, người đóng góp rất lớn trong công việc xoá dốt cho nhân loại.

Bác Trương Vĩnh Ký, sinh ra ở Cái Mơn, Bến Tre. Sau này, bác lấy vợ và sống ở Sài Gòn – Chợ Quán. Bác mất do cơn bệnh lao phổi nhiều năm, và tạm biệt cõi đời khi mới 62 tuổi. Bác đã để lại cho chúng ta 120 đầu sách, và nhà văn duy nhất được thế giới phong tặng “Thập bát văn hào”.

Ngày nay, mỗi khi các em bé tập đánh vần chữ a, o, e … là do cố đạo người Tây Alexcede de Rhode phát minh và Bác Ký có công biên soạn, phổ biến đầu tiên.

Mita ngưỡng mộ tinh thần tự học, chăm chỉ làm việc, yêu thiên nhiên, tấm lòng đầy trắc ẩn với dân tộc và con người ở Bác Trương Vĩnh Ký. Cứ mỗi lần lười biếng, Mita nghĩ đến Bác là có thể vực dậy tinh thần liền ngay.

Để trở nên một người có khả năng sáng tác, dùng ngôn ngữ để giúp đời thì phải là người có kiến thức, chăm đọc, chăm học, chăm đi, chăm quan sát, không ngừng sống …

Mỗi khi có điều kiện, Mita hay chọn cho mình chuyến đi xa, mỗi chuyến đi là giúp mình lấy lại sinh lực mới, hâm nóng lại lòng quyết tâm cho công việc mà lâu nay mình thấy nó thật buồn chán và đơn điệu. Điều này, Mita cũng thấy mình khá giống Bác Trương Vĩnh Ký.

17.10.2022

Tựa phụ cuốn sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here