ƯƠM MẦM SỰ SỐNG BỒ CÔNG ANH

Nhiều năm qua, Mita đã mang đến cho các bạn cách sử dụng lá bồ công anh mỗi ngày để cải thiện sức khoẻ, một công thức đơn giản mà cứu giúp được rất nhiều người, nhiều gia đình. Mita cảm thấy rất hạnh phúc vì những nghiên cứu của mình, nó không chỉ giúp Mita toả sáng trong học thuật như bấy lâu mà nó đã thật sự vào đời sống hằng ngày. Tri ân của mọi người đã tin tưởng thực hành và chia sẻ cho Mita.

Góp phần vào sự chia sẻ đặc biệt này, chị Anna Nguyen đang sinh sống ở Đức, mùa bồ công anh vừa qua đã gom được một số hạt giống bồ công anh thấp, hoa vàng, loại dược tính cao và gởi Mita. Mita đã nhờ những người bạn và những người hỗ trợ mình đóng gói nhỏ, có kèm hướng dẫn cách gieo (sợ các bạn gieo không lên thì Mita cũng buồn lắm) và chúng mình sẽ gởi tặng bạn! Mita sẽ tài trợ tất cả chi phí liên quan.

Quà có hạn dưới 1000 phần, cho nên Mita sẽ ưu tiên cho những người đăng ký trước, có thông tin địa chỉ cụ thể rõ ràng. Chúng mình chỉ dựa vào địa chỉ mà gởi đến chứ không xác minh lại, những địa chỉ không rõ ràng sẽ bỏ qua. Chúng mình phát đến khi hết quà thì ngừng lại.

Bên cạnh đó, Mita cũng mong các bạn khác có nhiều hạt giống bồ công anh có thể đồng hành cùng Mita để ươm mầm sự sống!

Hướng dẫn gieo hạt

PHIẾU NHẬN QUÀ TẶNG ƯƠM MẦM SỰ SỐNG BỒ CÔNG ANH

(Tổng số quà đã trao đi 997 người)

Tạm khép lại mùa tháng 10/2021.

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here