NÊN ĂN THỰC VẬT TOÀN PHẦN KHI HOÁ XẠ TRỊ và PHẪU THUẬT

Câu nói cửa miệng của các bác sĩ điều trị hoá xạ – phẫu thuật cho bệnh nhân “ăn nhiều thịt cá trứng sữa vào nha”. Nhưng bệnh nhân thì lúc nào cũng đuối không đủ sức để tham gia trị liệu, và tình trạng không đáp ứng thuốc thì vô kể. Vì sao? Vì các bạn ấy chưa đủ kiến thức, hiểu biết về cơ thể cấp độ tế bào.
Mình nương vào các công bố khoa học, mình tin vào các thành quả của khoa học, cụ thể nhất là khoa học sinh học phân tử – tế bào. Tất cả các bạn sáp vào mình đều bị mình đề xuất cho lộ trình toàn thực vật. Các bạn tình nguyện hiến dâng thân thể của các bạn cho mình làm khảo nghiệm. Vì sao? Vì các bạn cũng tin vào khoa học.
Con số bệnh nhân ung thư tham gia phẫu thuật, trị liệu hoá trị, xạ trị thực hiện chế độ thực vật toàn phần kết hợp điều chỉnh lối sống lành mạnh bao gồm ngủ – nghỉ – sinh hoạt – mối quan hệ – thể dục thể thao đều cho kết quả tuyệt vời!
Người bệnh sẽ nhận những kết quả tích cực từ lối sống trên như:
– Phẫu thuật thì nhanh lành vết mổ.
– Hoá xạ thì đáp ứng thuốc tốt, sức khoẻ đảm bảo luôn đủ cho những đợt tiếp theo, giảm thiểu tác dụng phụ của hoá trị.
Thật tuyệt vời!
Để hiểu hơn điều này các bạn nên tìm hiểu  thêm:
– Dinh dưỡng cơ thể cần.
– Làm sao để nhanh lành vết mổ.
– Dinh dưỡng không viêm nhiễm.
– Chế độ nghèo methionine trong hoá xạ trị.
– Dinh dưỡng ung thư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here