Quỹ Mita

TRI ÂN THÁNG 8-2021

TRI ÂN THÁNG 8/2021 – Hai phần quà dành cho hai bạn đóng góp hoạt động nhóm (phần này không dành cho Admin) Link nhóm: facebook.com/groups/mitatran Cảm ơn tất cả các thành viên nhóm đã tuân thủ nội quy nhóm, đã dành thời gian chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng nhau thực hành – tiến TRI ÂN THÁNG 8-2021Đọc thêm

Đăng ký nước kefir

Dành cho các bạn HỒ CHÍ MINH! Chúng mình trong chai/ can nhựa để dễ vận chuyển! Nếu bạn khó khăn hãy lấy dùng miễn phí để cải thiện sức khoẻ! Nếu bạn ổn hỗ trợ 20K/ lít để chúng mình nuôi tiếp.

Tiếp sức thêm tám bạn đang trên hành trình tìm lại sức khoẻ

Quỹ Mita được thành lập từ 20/10/2021, các bạn yêu Mita, yêu sức khoẻ và Mita cùng chung xây dựng Quỹ. Quỹ được toàn quyền Mita sử dụng vào các mục đích khuyến khích tinh thần trên con đường xây dựng lối sống khoẻ mạnh, tinh thần thể dục thể thao, tiếp sức cho những Tiếp sức thêm tám bạn đang trên hành trình tìm lại sức khoẻĐọc thêm